Waar let een hypotheekverstrekker op bij ondernemers?

Hypotheekverstrekkers stellen voor ondernemers andere eisen dan voor mensen in vaste dienst. Dit is logisch want als ondernemer loopt u nu eenmaal meer financiële risico’s. Toch zijn de eisen die de banken en andere hypotheekverstrekkers stellen zeker redelijk te noemen. De eisen verschillen per verstrekker en zijn zeer afhankelijk van uw situatie, maar over het algemeen kunnen we het volgende stellen:

Zo is het al mogelijk om met 1 volledig boekjaar een hypotheek te krijgen. Belangrijk is dan wel om de bank te overtuigen dat er een zeer grote kans is dat uw onderneming succesvol zal zijn. Hierbij kijken we ook naar het arbeidsverleden en uw CV. Maar standaardregel is en blijft het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar. Maar banken kijken niet alleen naar uw winst maar ook naar andere belangrijke kerncijfers om uw onderneming te beoordelen. Zoals de solvabiliteit en liquiditeit van uw onderneming.

Maar voor het bepalen van het risico kijkt de bank ook hoeveel u wilt lenen op basis van waarde woning en/of u ook een partner heeft met een inkomen. Waardoor risico lager wordt.

Daarnaast zijn er danken die echt naar mogelijkheden kijken, zo kan er eventueel alleen worden uitgegaan van de laatste 2 jaar of werkt de bank met de 1.2.3 methode waardoor er een hoger gemiddeld inkomen is.

Voor DGA's zijn er weer andere spelregels. Zo gaat NHG bij de DGA uit van het genoten box 1 inkomen. Maar voor een NHG-aanvraag zal de bank dat corrigeren als er een verlies is en/of de solvabiliteit niet voldoende is. Voor niet NHG aanvragen kan de bank ook de winsten meenemen als inkomen. Of dat wordt gedaan is per bank en bedrijf verschillend en soms wordt zelfs 100% van de winst als inkomen meegenomen.


Wij helpen u graag, ook tijdens de orientatie

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat uw mogelijkheden zijn.

Maak direct een afspraak